VĚDECKÉ POZNATKY O DISFUNKCI CHODIDEL A JEJICH ŘEŠENÍ ČÁST 2 – POZICE PALCE

by Dr. Mick Wilkinson 06 červen 2019

„Žádný vítr není příznivý pro loď, která neví kam směřovat.”Seneca

Funkcí nohy není jen opora, ale také kontrola směřování tělesné hmotnosti během lokomoce. (Rolian et al., 2009). První ze čtyř částí této série se zabývala důležitostí tvaru chodidla obecně, ale stěžejní úloha palce si zaslouží zvláštní pozornost.

Palec je kormidlo, které řídí směrování tělesné hmotnosti v průběhu přenášení váhy během pohybu (Yavuz et al., 2009). Tuto funkci může zastávat, pouze pokud je ve správném postavení. Znatelné oddálení palce od ostatních prstů je typické pro tradičně bosé populace (Hoffman, 1905; D’Aout et al., 2009; Shu et al., 2015) a jde o rozvinutou funkční adaptaci zajišťující směrovou stabilitu. Chou et al. (2009) prokázal, že zadržení palce ve zvednuté pozici narušilo schopnost udržovat rovnováhu. Plank (1995) zjistil nadměrnou pronaci při chůzi, když byla poloha palce kompromitována (byl přimáčknut k ostatním prstům), toto postižení se projevilo u 23 % lidí ve věku 18 - 60 let a u více než 36 % osob nad 60 let, což bylo způsobeno roky chození v obuvi bez dostatečného prostoru pro prsty (Munteanu et al., 2017).

Unikátní pozice a kontrola palce se vyvinula tak, aby usměrňovala přenos váhy při chůzi a běhu. Změněná poloha palce vytváří nestabilitu a škodlivé zatížení nohy, kotníku a kolene. Náprava je snadná:

  1. Nosit boty tvarované podle nohou (funkční obuv) s prostorem pro roztažení prstů a rozprostření chodidla do šířky.
  2. Zatěžovat chodidla tělesnou vahou pro vytvoření síly stimulující obnovení funkčního tvaru chodidla.

Funkční obuv Joe Nimble je založena na tomto konceptu a vědeckých poznatcích.

Zdroje

Chou S, Cheng HK, Chen J, Ju Y, Wong MA. The role of the great toe in balance performance. Journal of Orthopaedic Research. 2009; 27:549-54.

D'Aout K, Pataky TC, De Clercq D, Aerts P. The effects of habitual footwear use: foot shape and function in native barefoot walkers. Footwear Science. 2009; 1(2):81-94.

Hoffman P. Conclusions drawn for a comparative study of the feet of barefooted and shoe-wearing peoples. The Journal of Bone and Joint Surgery. 1905; 3:105-36.

Munteanu SE, Menz HB, Wark JD, Christie JJ, Scurrah KJ, Bui M, Erbas B, Hopper JL, Wluka AE: Hallux valgus, by nature or nurture? A twin study. Arthritis Care & Research 69: 1421-1428, 2017.

Nix S, Smith M, Vicenzino B: Prevalence of hallux valgus in the general population: a systematic review and meta-analysis. Journal of Foot & Ankle Research3:21.

Plank M. The pattern of forefoot pressure distribution in hallux valgus. The Foot. 1995; 5(1):8-14.

Rolian C, Lieberman DE, Hamill J, Scott JW, Werbel W. Walking, running and the evolution of short toes in humans. Journal of Experimental Biology. 2009; 212:713-21.

Shu Y, Mei Q, Fernandez J, Li Z, Feng N, Gu Y. Foot morphological difference between habitually shod and unshod runners. PLoS ONE. 2015; 10:e0131385.

Yavuz M, Hetherington VJ, Botek G, Hirschman GB, Bardsley L, Davis BL. Forefoot plantar shear stress distribution in hallux valgus patients. Gait and Posture. 2009; 30(2):257-9.