VĚDECKÉ POZNATKY O DYSFUNKCI CHODIDEL A JEJÍ ŘEŠENÍ ČÁST 2 – POZICE PALCE

06 červen 2019

„Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý.“ Seneca

Chodidlo funguje nejen jako opora, ale při pohybu kontroluje přenos váhy (Rolian a kol., 2009). První ze čtyř částí této série se zabývala důležitostí tvaru chodidla obecně, ale stěžejní úloha palce si zaslouží zvláštní pozornost.

Palec je kormidlo, které při pohybu  kontroluje přenos váhy (Yavuz a kol., 2009). Tuto funkci může zastávat, pouze pokud je ve správné pozici. Pro populaci, která tradičně chodí  naboso jsou typické prsty široce roztažené od sebe, zejména palec (Hoffman, 1905; D’Aout a kol., 2009; Shu a kol., 2015) a jde o rozvinutou funkční adaptaci zajišťující stabilitu směru pohybu. Chou a kol. (2009) dokázali, že zvednutý palec narušil schopnost udržovat rovnováhu. Plank (1995) zjistil, že když je palec oslabený a je ve špatné pozici (přimáčknutý k ostatním prstům) dochází při chůzi k nadměrné pronaci (rotace chodidla dovnitř). Tento jev se objevil u 23 % lidí ve věku 18—60 let a u více než 36 % osob nad 60 let a způsobuje obuv bez dostatečně široké špičky (Munteanu a kol., 2017).

Unikátní pozice a funkce palce se vyvinula tak, aby řídila přenos váhy při chůzi a běhu. Jiná poloha palce způsobuje nestabilitu a škodlivě zatěžuje chodidla, kotníky a kolena. Náprava je snadná:

 1. Nosit boty tvarované podle chodidel (funkční obuv) s dostatečným prostorem, aby se mohly prsty i celé přednoží roztáhnout do šířky.
 2. Zatěžovat chodidla vlastní vahou, aby se obnovil funkční tvar chodidel.

Funkční obuv Joe Nimble je založena na tomto konceptu a dalších vědeckých poznatcích.

Odkazy:

 • Chou S, Cheng HK, Chen J, Ju Y, Wong MA. The role of the great toe in balance performance. Journal of Orthopaedic Research. 2009; 27:549-54.
 • D'Aout K, Pataky TC, De Clercq D, Aerts P. The effects of habitual footwear use: foot shape and function in native barefoot walkers. Footwear Science. 2009; 1(2):81-94.
 • Hoffman P. Conclusions drawn for a comparative study of the feet of barefooted and shoe-wearing peoples. The Journal of Bone and Joint Surgery. 1905; 3:105-36.
 • Munteanu SE, Menz HB, Wark JD, Christie JJ, Scurrah KJ, Bui M, Erbas B, Hopper JL, Wluka AE: Hallux valgus, by nature or nurture? A twin study. Arthritis Care & Research 69: 1421-1428, 2017.
 • Nix S, Smith M, Vicenzino B: Prevalence of hallux valgus in the general population: a systematic review and meta-analysis. Journal of Foot & Ankle Research3:21.
 • Plank M. The pattern of forefoot pressure distribution in hallux valgus. The Foot. 1995; 5(1):8-14.
 • Rolian C, Lieberman DE, Hamill J, Scott JW, Werbel W. Walking, running and the evolution of short toes in humans. Journal of Experimental Biology. 2009; 212:713-21.
 • Shu Y, Mei Q, Fernandez J, Li Z, Feng N, Gu Y. Foot morphological difference between habitually shod and unshod runners. PLoS ONE. 2015; 10:e0131385.
 • Yavuz M, Hetherington VJ, Botek G, Hirschman GB, Bardsley L, Davis BL. Forefoot plantar shear stress distribution in hallux valgus patients. Gait and Posture. 2009; 30(2):257-9.