VĚDECKÉ POZNATKY O DISFUNKCI CHODIDEL A JEJICH ŘEŠENÍ ČÁST 1 – CHODIDLO PŘIZPŮSOBENÉ BOTĚ

by Dr. Mick Wilkinson 10 květen 2019

„Všechno v biologii podléhá zákonům fyziky a chemie a vzniklo během evoluce přirozeným výběrem.“ EO Wilson (1998)

Nespornou zákonitostí biologie je, že forma určuje funkci. Funkcí nohy je poskytovat stabilní oporu. Z jednoduchých principů fyziky vyplývá, že široká základna vytváří stabilitu, takže funkční chodidlo by mělo být široké. Zjednodušeně „pokud má chodidlo fungovat jako chodidlo, musí si zachovat svůj přirozený tvar“.

Funkční tvar chodidla je narušen botami, které nemají tvar funkčního chodidla. Hoffman (1905) byl první, kdo dokázal, že nohy tradičně bosých lidí byly tvarovány podle fyzikálních zákonů zajišťujících stabilitu, tj. výrazné roztažení prstů pro širokou a stabilní přední část nohy. Poukázal také na rychlý negativní dopad konvenční obuvi na tvar nohou a to již za pouhých šest týdnů jejich nošení (obrázek 1: Typický tvar tradičně bosého chodidla (vlevo); otisk chodidla teenagera před (B) a po (A) šesti týdnech chození v konvenční obuvi.)

Novější srovnávací studie bosých Indů a Číňanů chodících v konvenční obuvi ukázala zásadní odchylku u nositelů konvenční obuvi (Shu et al., 2015) (obrázek 2: Průměrný tvar nohy 196 Číňanů nosících boty a 168 bosých Indů ukazuje významné rozdíly ve tvaru chodidla a rozestupu prstů.)

Shine (1965) prokázal, že deformovanost chodidel se zhoršuje s roky chození v botách a nedávná studie na identických dvojčatech (Munteanu et al., 2017) potvrdila, že jediným faktorem způsobujícím deformování chodidla byly roky strávené v konvenční obuvi. Obě zjištění jsou v souladu s Wolffovým zákonem o přizpůsobení kostí vystaveným silám (Wolff, 1892). Stejný zákon určuje, že za vhodných podmínek (prostor pro rozšíření) může být funkční tvar nohou obnoven. Knowles (1953) tento poznatek potvrdil kompletní obnovou funkčního tvaru chodidla po dvou letech nošení bot vyrobených s ohledem na přirozený tvaru nohou (obrázek: Rentgenový snímek deformované nohy v konvenčně tvarovaných botách (vlevo) a po dvou letech nošení funkčních bot přirozeného tvaru (vpravo))

Deformovaný tvar nohou způsobený konvenční obuví je v současnosti nejrozšířenější a vychází z něj řada dalších dysfunkcí chodidla. Náprava je snadná:

  1. Nosit boty tvarované podle nohou (funkční obuv) s prostorem pro roztažení prstů a rozprostření chodidla do šířky.
  2. Zatěžovat chodidla tělesnou vahou pro vytvoření síly stimulující obnovení funkčního tvaru chodidla.

Funkční obuv Joe Nimble je založena na tomto konceptu a vědeckých poznatcích.

Zdroje

Hoffman, P., Conclusions drawn for a comparative study of the feet of barefooted and shoe-wearing peoples. J Bone Joint Surg. 1905; 3: 105-136.

Knowles, F.W., Effects of shoes on foot form: An anatomical experiment. Med J Aust. 1953; 1: 579-581.

Shine, I.B., Incidence of hallux valgus in a partially shoe-wearing community. Br Med J. 1965; 1: 1648-1650.

Shu, Y., et al., Foot morphological difference between habitually shod and unshod runners. PLoS ONE. 2015; 10: e0131385

Wilson, E.O. Consilience: The unity of knowledge. New York: Vintage Books; 1998.

Wolff J. (1892). Das Gesetz der Transformation der Knochen. Berlin: A Hirschwald.