OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem uzavírání smluv a plnění z nich, jakož i změny těchto smluv prostřednictvím internetového obchodu a za účelem marketingu a propagace zboží a služeb prodávajícího nebo s ním propojených osob budou prodávajícím zpracovány osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Prodávající bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, které kupující uvede v rámci procesu objednávky zboží – jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa kupujícího, a dále údaje potřebné k platbě (dále jen „osobní údaje kupujícího“). Kupující poskytuje tyto údaje prodávajícímu dobrovolně.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží, přičemž těmto budou sděleny v nezbytném rozsahu. Jedná se především o poskytnutí údajů přepravní společnosti General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. (GLS) za účelem přepravy zboží.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu jako správci osobních údajů podle ZOOÚ výslovný souhlas ke shromažďování, zpracování, uchovávání a využívání svých osobních údajů pro výše uvedené účely včetně marketingu a propagace zboží, a to až do doby jeho písemného odvolání souhlasu.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující tímto souhlasí s tím, že je prodávající oprávněn kupujícímu zasílat informační e-maily a to zejména s aktuálními novinkami a akčními nabídkami.

Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil.

Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či se zasíláním informačních e-mailů, a to písemně na adrese prodávajícího nebo na e-mailu czech@joe-nimble.com

CO DĚLÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

Při nákupu zboží v našem obchodě shromažďujeme osobní údaje, jež nám poskytnete, jako je např. vaše jméno, adresa a emailová adresa. Při prohlížení našich webových stránek automaticky dostáváme údaje adresy internetového protokolu (IP) vašeho počítače, jež nám poskytne informace o vašem prohlížeči a operačním systému.

Reklamní sdělení (pokud je dostupné): s vaším svolením vám můžeme zasílat emaily o našem obchodě, nových produktech a ostatních novinkách.

SOUHLAS                

Jak obdržíte můj souhlas? Jakmile nám poskytnete údaje k dokončení platby, ověření karty, zadání objednávky, dodání či vrácení zásilky, poskytujete nám souhlas ke shromáždění vašich údajů, jež budou využívány pouze k výše uvedeným účelům.
Pokud budete vyzváni ke sdělení osobních údajů z jiného, reklamního důvodu, budete požádáni o výslovný souhlas či vám bude umožněno nabídku odmítnout.
Jak se můžu odhlásit?

Pokud se u nás zapíšete, a pak změníte názor, můžete se kdykoliv odhlásit a vaše osobní údaje již nebudou shromažďovány, užívány ani zveřejňovány. Stačí nás kontaktovat emailem na czech@joe-nimble.com či poštou na:

ALL IS COMING s.r.o.
Divadelní 322/24
Praha  110 00
Česká republika

ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud jsme ze zákona povinni tak učinit, či pokud porušíte naše Smluvní podmínky. 

SHOPIFY

Náš obchod spravuje Shopify Inc. Poskytují platformu e-shopu, jež nám umožňuje vám prodávat zboží. Vaše údaje jsou ukládány na úložišti, v databázích a obecné aplikaci Shopify. Vaše data jsou ukládána na bezpečném serveru chráněném firewallem.

Platba:

Pokud si k dokončení nákupu vyberete přímou platbu, pak Shopify uloží údaje vaší platební karty. Proces je šifrován podle PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), souboru mezinárodních bezpečnostních norem. Vaše platební údaje jsou uloženy jen po dobu platebního úkonu. Po jeho dokončení jsou vaše platební údaje smazány.

Veškeré přímé platby se řídí normami PCI-DSS, jež spravuje PCI Security Standards Council, který spojuje úsilí firem jako např. Visa, MasterCard, American Express a Discover.

Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečnou držbu údajů platební karty naším obchodem a poskytovateli služby.

Další informace, které by vás mohly zajímat, naleznete ve Smluvních podmínkách Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) či v Zásadách ochrany osobních údajů (https://www.shopify.com/legal/privacy).

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Obecně poskytovatelé třetích stran, jež používáme, vaše údaje shromažďují, užívají a zveřejňují pouze v nezbytném rozsahu, aby mohli vykonávat služby, které nám poskytli.

Nicméně někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a jiné druhy zpracování platebních transakcí, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které uplatňují na údaje související s dokončením nákupu, jež jsme jim povinni poskytnout.

Doporučujeme se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů, abyste porozuměli způsobu, jakým budou vaše osobní údaje těmito poskytovateli zpracovány.

Zejména pamatujte, že někteří poskytovatelé mohou mít sídlo či provozovny na místě s odlišnými pravomocemi, než jsou vaše či naše. Takže pokud se rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje služby poskytovatele služeb třetí strany, pak se vaše údaje mohou stát předmětem zákonů soudní pravomoci, ve které je umístěn poskytovatel služeb nebo jeho provozovny.

Například pokud si zboží objednáte v Kanadě a vaše transakce je zpracována pomocí platební brány, jež se nachází ve Spojených státech, pak vaše osobní údaje použité k dokončení transakce, mohou podléhat zveřejnění podle právních předpisů Spojených států, včetně nařízení US Patriot Act.

Jakmile opustíte webové stránky našeho obchodu nebo jste přesměrováni na webové stránky třetí strany nebo aplikace, už nejste povinni se řídit zásadami ochrany osobních údajů nebo smluvními podmínkami našich webových stránek.

Odkazy

Když kliknete na odkazy v našem obchodu, mohou vás přesměrovat na jiné stránky. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů na jiných stránkách a doporučujeme vám si přečíst jejich zásady o ochraně osobních údajů.

BEZPEČNOST

K ochraně vašich osobních údajů využíváme přiměřená bezpečnostní opatření a používáme nejlepší postupy v tomto odvětví, abychom předešli nevhodné ztrátě, zneužití, úniku, zveřejnění, změně či zničení.

Poskytnuté údaje o vaší platební kartě jsou šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) a uloženy pod šifrováním AES-256. Ačkoliv žádná metoda přenosu dat přes internet nebo elektronického ukládání není 100% bezpečná, plníme všechny požadavky PCI-DSS a používáme další obecně přijímané průmyslové normy.

COOKIES

Zde je seznam cookies, které používáme. Uvádíme je zde, abyste si mohli vybrat, zda chcete používání cookies povolit či ne.
_session_id, jedinečný token při nákupu, umožňuje Shopify ukládat údaje o vašem nákupu (výchozí stránka „referrer“, cílová stránka „landing page“ atd.)
_shopify_visit, neukládá žádné údaje, přetrvává po dobu 30 minut od poslední návštěvy, používá se pro interní statistiku poskytovatele našich webových stránek zaznamenávající počet návštěv
_shopify_uniq, neukládá žádné údaje, vyprší o půlnoci dalšího dne (ve vztahu k návštěvníkovi), vyhodnocuje počet návštěv v obchodu podle jediného zákazníka
cart, jedinečný token, přetrvává po dobu 2 týdnů, ukládá údaje o obsahu košíku
_secure_session_id, jedinečný token při nákupu
storefront_digest, jedinečný token, obecný, pokud má obchod heslo, používá se k určení, zda má aktuální návštěvník povolen přístup

ZÁKONNÝ VĚK

Užíváním těchto stránek prohlašujete, že jste ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhli plnoletosti nebo že jste ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhli plnoletosti a dali jste souhlas, aby nezletilí ve vašem okolí mohli tuto stránku užívat.

ZMĚNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo kdykoliv měnit tyto zásady ochrany osobních údajů, proto si je občas znovu přečtěte. Změny a vyjasnění se projeví ihned po jejich zveřejnění na internetových stránkách. Učiníme-li podstatné změny těchto zásad, budeme vás o tom informovat zde, abyste věděli, jaké údaje shromažďujeme, jak a za jakých okolností je používáme, v případě že je vůbec používáme a / nebo zveřejňujeme.
Pokud náš obchod získá jiná společnost nebo bude s jinou společností sloučen, vaše údaje mohou být převedeny na nové vlastníky, abychom vám mohli nadále nabízet zboží.

Otázky a kontakty

Pokud byste chtěli jakékoliv osobní údaje, které o vás máme, zpřístupnit, opravit, změnit nebo odstranit, zašlete stížnost, nebo pokud jednoduše chcete vědět další informace, kontaktujte nás na czech@joe-nimble.com nebo poštou na adrese:

ALL IS COMING s.r.o.
Divadelní 322/24
Praha 110 00
Česká republika

email: czech@joe-nimble.com

tel: +420 734 258 324

TABULKA VELIKOSTÍ
jak vybrat správnou velikost bot? Přečtěte si více
LUNA Sandals tabulka velikostí