VĚDECKÉ POZNATKY O DISFUNKCI CHODIDEL A JEJICH ŘEŠENÍ ČÁST 3 – VÝŠKA KLENBY/TYP NOHY

by Dr. Mick Wilkinson 03 červenec 2019

“Pokud jediným nástrojem, který máš, je kladivo, máš tendenci vidět každý problém jako hřebík.” Abraham Maslow

Převažující paradigma v podologii je vidět disfunkční plochou nohu (s nízkou klenbou) a ridigní nohu s vysokou klenbou jako dva oddělené problémy s různými příčinami. Nicméně obvyklé řešení je stejné… ortopedické vložky. A to i přesto, že není žádný důkaz o dlouhodobém prospěchu nošení ortopedických vložek. Ve skutečnosti mají disfunkční nohy s nízkou i vysokou klenbou stejný původ ve změně struktury přední části nohy (noha tvarovaná podle boty), jejím přetočení (MacConaill, 1945) a z toho plynoucí nestabilitě. Přečtěte si více v 1. a 2. části této série.

Vysoký/rigidní typ klenby – “kompenzovaná” noha ve tvaru boty

Prsty ve špatném postavení a přední část nohy tvarovaná podle bot tvoří nestabilní základnu. Během fáze kroku, kdy spočívá váha na přední části nohy, musí být tato nestabilita kompenzována činností svalů. Pokud jsou svaly slabé a nemohou tak překonat vzniklé zatížení (125 – 250 % tělesné hmotnosti při chůzi resp. běhu), celé chodidlo a ostatní související části nohy se zhroutí dovnitř. Postupem času tento zátěžový vzorec a mediální zhroucení naruší měkké tkáně chodidla, což vede ke vzniku disfunkční nízké/zborcené klenby a poraněním kolene (Williams, McClay and Hamill, 2001).

Výška klenby je určena rotací přední části chodidla vůči zadní (MacConaill, 1945; Sarrafian, 1987), která vychází ze schopnosti svalstva kompenzovat nestabilitu přední části nohy. Nestabilita vzniklá v důsledku změněné struktury nohou (nohy tvarované podle bot) je základní příčinou vysoké/rigidní i nízké/zborcené klenby. Abychom se tomuto problému vyhnuli, je třeba obnovit funkční strukturu nohy. Náprava je snadná:

  1. Nosit boty tvarované podle nohou (funkční obuv) s prostorem pro roztažení prstů a rozprostření chodidla do šířky.
  2. Zatěžovat chodidla tělesnou vahou pro vytvoření síly stimulující obnovení funkčního tvaru chodidla.

Funkční obuv Joe Nimble je založena na tomto konceptu a vědeckých poznatcích.

Zdroje

MacConaill, MA. The postural mechanism of the human foot. Proceedings of the Royal Irish Academy, Section B: Biological, geological and chemical science. 1945; 50: 265-278.

Manoli, A and Graham, B. Clinical and new aspects of the subtle cavus foot: a review of an additional twelve year experience. Fuss and Sprunggelenk. 2018; 16: 3-29.

Sarrafian, SK. Functional characteristics of the foot and plantar aponeurosis under tibiotalar loading. Foot and Ankle. 1987; 8(1), 4-18. 

Williams, DS, McClay, IS, Hamill, J. Arch structure and injury patterns in runners. Clinical Biomechanics. 2001; 16: 314-347.