VÝMĚNA ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Tyto podmínky "výměna zboží a odstoupení od smlouvy" upravují smluvní závazkové vztahy při nákupu v internetovém obchodě https://cz.joe-nimble.com jehož provozovatelem je společnost ALL IS COMING s.r.o., se sídlem Praha 1, Divadelní 24, PSČ 110 00, IČO: 242 64 571, DIČ: CZ 242 64 571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198811.

V případě potřeby prodávající kupujícímu nepoužité a nepoškozené zboží vymění za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího nebo přinést osobně do kamenného obchodu prodávajícího na adrese:

ALL IS COMING s.r.o.
Divadelní 24,
Praha 110 00
Czech Republic
Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ust. § 1829a násl. OZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Prodávající posoudí stav vráceného zboží a oznámí jej kupujícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy platně, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury, účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Podmínky pro vrácení zboží v zákonné 14ti denní lhůtě:

  • nesmí být použité;
  • musí být nepoškozené a čisté;
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal;
  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu;
  • musí být dodáno s kompletní dokumentací.
Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek je prodávající oprávněn neakceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
TABULKA VELIKOSTÍ
jak vybrat správnou velikost bot? Přečtěte si více
LUNA Sandals tabulka velikostí