VĚDECKÝ ZÁKLAD SVOBODNÝCH PRSTŮ

FUNKCE
podstatné jméno
činnost, která je přirozená nebo je účelem osoby nebo věci. (Oxford English Dictionary)

Účelem chodidla je poskytnout stabilní základnu pro kontrolu směru působení tělesné váhy během stojné fáze pohybu [1-3]. Newtonovská fyzika učí, že širší základna je stabilnější než základna úzká. Šířka a stabilita přednoží je v tomto ohledu rozhodující, protože největší síly při mezistoji působí právě na přednoží [4, 5]. Větší roztažení prstů, zejména palce, snižuje tlaky působící na přednoží, umožňuje rovnoměrnější rozložení síly a stabilizuje chodidlo a kotník [6-8]. Prsty smáčknuté k sobě léty nošení úzkých bot, které nerespektují přirozený vějířovitý tvar lidského chodidla [9] jsou běžné [10] a jsou spojené s nestabilitou a bolestí při pohybu [11, 12]. Přirozená funkce může být obnovena pravidelným nošením obuvi, která respektuje přirozený tvar chodidla [13] a umožňuje prstům se svobodně roztáhnout a stabilizovat tak chodidlo.

Bezbolestný pohyb začíná stabilní základnou. Stabilní chodidlo vyžaduje svobodné prsty, které mohou být svobodné pouze ve funkční obuvi. Funkční obuv Joe Nimble staví na tomto vědeckém základu.

Reference

1. Mann R and Inman VT. Phasic Activity of Intrinsic Muscles of the Foot. The Journal of Bone and Joint Surgery 1964 46(3): 469-481. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14131426)

2. Reeser LA, Susman RL, and Stern JT. Electromyographic Studies of the Human Foot: Experimental Approaches to Hominid Evolution. Foot and Ankle 1983 3(6): 391-407. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6409717)

3. Rolian C, et al. Walking, running and the evolution of short toes in humans. 
Journal of Experimental Biology 2009 212: 713-721. (http://homepages.ucalgary.ca/~cprolian/pubs/Rol...)

4. Wilkinson M and Saxby L. Form determines function: Forgotten application to the human foot? . Foot and Ankle Online Journal 2016 9(2): 5-8. (https://faoj.org/2016/06/30/form-determines-fun...)

5. Wilkinson M, Stoneham R, and Saxby L. Feet and footwear: Applying biological design and mismatch theory to running injuries. International Journal of Sports and Exercise Medicine.
2018 4(2). (https://clinmedjournals.org/articles/ijsem/inte...)

6. D'Aout K, et al. The effects of habitual footwear use: foot shape and function in ntaive barefoot walkers.Footwear Science 2009 1(2): 81-94. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1942...)

7. Mei Q, et al. A comparative biomechanical analysis of habitually unshod and shod runners based on foot morphological difference. Human Movement Science 2015 42: 38-53. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25964998)

8. Shu Y, et al. Dynamic loading and kinematics analysis of vertical jump based on different forefoot morphology. SpringerPlus 2016 5: 1999. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC51...)

9.  Munteanu SE, et al. Hallux valgus, by nature or nurture? A twin study. Arthritis Care and Research 2017. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27863158)

10. Nix S, Smith M, and Vicenzino B. Prevalence of hallux valgus in the general population: a systematic review and meta analysis. Journal of Foot and Ankle Research 2010 3: 21. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20868524)

11. Vorobiev G. Evolution of injuries in athletics. New Studies in Athletics 1999 4: 23-26. 

12. Travell J and Simons D, Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual. 1993: Lippincott Williams & Wilkins

13. Knowles FW. Effects of shoes on foot form: An anatomical experiment. The Medical Journal of Australia 1953 1(17): 579-581. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13062868)