OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Prosím, vezměte v potaz, že tento obchod posílá zásilky jen na adresy na území České republiky. Pro objednávky do jiných zemí navštivte Joe Nimble International.

1) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávat zboží přes internetový obchod prodávajícího lze jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – potvrzené objednávce. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícími daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené návody k obsluze.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky v e-shopu na internetových stránkách prodávajícího https://cz.joe-nimble.com je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká na základě závazného potvrzení (akceptace) objednávky ze strany prodávajícího e-mailem. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu překlad textu smlouvy, platí, že přednost má vždy česká jazyková verze.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Po tuto dobu prodávající umožní kupujícímu přístup ke smlouvě na základě jeho písemné žádosti. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny v těchto VOP. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

2) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Prodávající odešle kupujícímu email potvrzující objednávku během jednoho pracovního dne.

O odeslání zboží bude kupující taktéž informován e-mailem. V případě nejasností bude prodávající kupujícího samozřejmě kontaktovat. 

V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, bude prodávající kupujícího rovněž informovat, aby s ním dojednal náhradní termín dodání nebo navrhl jiné adekvátní zboží.

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku odeslanou prodávajícímu může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, oznámí tuto skutečnost prodávající neprodleně kupujícímu včetně náhradní lhůty, ve které bude schopen závazek splnit. V takovém případě je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Dojde-li k následné nemožnosti plnění po uzavření smlouvy např. tím, že zboží se již nevyrábí nebo je vyprodané, smlouva zaniká. Prodávající kupujícího v takovém případě neprodleně informuje s tím, že mu nabídne náhradní řešení za původní zboží. V případě, že kupující nepřijme nabídku náhradního řešení a již uhradil část nebo celou kupní cenu, převede mu ji prodávající obratem zpět.

Prodávající si dále vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného v internetovém obchodě jako „momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat či nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující tuto skutečnost před vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající bude kupujícího o této situaci informovat. Byla-li část nebo celá kupní cena uhrazena, převede ji prodávající kupujícímu obratem zpět.

4) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží, přičemž si zvolí variantu placení z následujících:

 • platba na dobírku – platba při doručení zboží (platbu je možné řidiči uhradit platební kartou nebo hotově)
 • platba předem platební kartou s službou GoPay.cz
 • platba předem platební kartou s službou PayPal 

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

  Objednané zboží prodávající kupujícímu zašle pomocí služby přepravní společnosti GLS.

  • Poštovné do ČR hradí prodávající, je ZDARMA pro objednávku, která přesahuje 2000 Kč
  • prodávající nezasílá žádné objednávky mimo území ČR (pro objednávky do jiných zemí navštivte int.joe-nimble.com/)

  6) DODACÍ LHŮTA

  Doba doručení je obvykle 2-5 pracovní dny.

  Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude kupující prodávajícím včas informován. 

  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží a ceny za dopravu zboží. Při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny zboží a ceny za dopravu přepravci.