FORMA A FUNKCE VE VÝVOJI NOHOU

by Dr. Mick Wilkinson 15 prosinec 2017

"Mohutné duby rostou z malých žaludů."

Nesporný zákon biologie říká, že forma následuje a určuje funkci. Funkcí nohy je poskytovat přizpůsobivou a stabilní oporu. Proto by funkční noha mělá mít dynamickou flexibilitu, tzn. být schopná se ohýbat a protahovat (pro plynulý pohyb) a zplošťovat se při zatížení (pro vytvoření širší základny). Noha bez strukturálních omezení bude rozvíjet tuto funkci podle biologického zákona. Toto tvzení podporuje nedávná studie.

Aibast et al. (2017) porovnával sílu nohy a funkci klenby u obvykle bosých a obvykle obutých dospívajících Keňanů podle věku, váhy a pohlaví. Zaznaménávána byla také fyzická aktivita.

Bosí dospívající měli flexibilnější klenbu a větší sílu nohy než jejich boty nosící protějšky. Navzdory vyšší fyzické aktivitě bosých dětí, zde nebyla nalezena žádná souvislost se strukturou nebo funkcí nohy, což naznačuje, že určujícím faktorem skupinových rozdílů byla obuv.

Předpokládá se, že síla a flexibilita nohy vyvinutá u obvykle bosých dospívajích je založena na biologickém zákoně. Nicméně ve většině západních zemí je nereálné žít a vyrůstat naboso. Jedinou proveditelnou možností, jak podpořit přirozený vývoj nohy, je obuv respektující strukturu a funkci bosé nohy.

References

Aibast, H et al. (2017). Foot Structure and Function in Habitually Barefoot and Shod Adolescents in Kenya. Current Sports Medicine Reports, 16(6), 448-458.