VĚDECKÉ POZNATKY O DISFUNKCI CHODIDEL A JEJICH ŘEŠENÍ ČÁST 4 – TLAKOVÁ SCHÉMATA

by Dr. Mick Wilkinson 15 srpen 2019

“Změna struktury chodidla je hlavním faktorem udržujícím muskuloskeletální bolest v celém těle.” (Janet Travell, 1993)

V prvních třech dílech této série jsme si zdůraznili, že strukturální deformity v přední části nohy (nohy tvarované podle bot) jsou běžné (Nix et al., 2010) a jsou způsobeny časem stráveným v konvenční obuvi (Munteanu et al., 2017), a že nohy se změněnou strukturou jsou nestabilní a když jsou zatížené tělesnou vahou, odvalují se buď směrem dovnitř nebo ven (Yavuz et al., 2009; Chou et al., 2009; Plank, 1995). Poslední příspěvek této série ukáže, jak jednoduchý otisk a jím zobrazená tlaková schémata mohou odhalit funkční potíže a postiženou přední část nohy, která je způsobuje.

Otisk “dekompenzované” nohy tvarované podle boty

Charakteristický tvarováním přední části nohy podle boty, odvalování nohy směrem dovnitř se projeví velkým tlakem na mediální okraj hlavičky prvního metatarzu a palce (Doxey, 1985, obr. 5).

Otisk “kompenzované” nohy tvarované podle boty

Charakteristický tvarováním přední části nohy podle boty, odvalování nohy směrem ven se projeví velkým tlakem na laterální a mediální hlavičky metatarzů (Doxey, 1985, obr. 5).

Lidé s prvním typem otisku nohy často trpí úrazy kolene, ti s druhým typem trápí stresové zlomeniny a výrony kotníku (Williams, McClay and Hamill, 2001). Bolesti dolních končetin, kyčlí a dokonce hlavy a krku způsobené spoušťovými body jsou také časté a vznikají tím, jak se tělo snaží kompenzovat nestabilní nohu (Travell and Simons, 1993).

Pro obnovení stability chodidla je nutné, aby byla obnovena struktura přední části nohy. Naštěstí plasticita, která umožnila změnu tvaru nohy podle tvaru boty, také umožňuje obnovení struktury nohy a tím i funkce chodidla (Knowles, 1953). Náprava je snadná:

  1. Nosit boty tvarované podle nohou (funkční obuv) s prostorem pro roztažení prstů a rozprostření chodidla do šířky.
  2. Zatěžovat chodidla tělesnou vahou pro vytvoření síly stimulující obnovení funkčního tvaru chodidla.

Funkční obuv Joe Nimble je založena na tomto konceptu a vědeckých poznatcích.

Zdroje

Chou S, Cheng HK, Chen J, Ju Y, Wong MA: The role of the great toe in balance performance. Journal of Orthopaedic Research. 2009; 27:549-54.

Doxey, GE: Management of metatarsalgia with foot orthotics. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 1985; 6(6): 324-333.

Knowles, FW: Effects of shoes on foot form: An anatomical experiment. Medical Journal of Australia. 1953; 1: 579-581.

Munteanu SE, Menz HB, Wark JD, Christie JJ, Scurrah KJ, Bui M, Erbas B, Hopper JL, Wluka AE: Hallux valgus, by nature or nurture? A twin study. Arthritis Care & Research. 2017; 69: 1421-1428.

Nix S, Smith M, Vicenzino B: Prevalence of hallux valgus in the general population: a systematic review and meta-analysis. Journal of Foot & Ankle Research. 2010;3:21.

Plank M: The pattern of forefoot pressure distribution in hallux valgus. The Foot. 1995; 5(1):8-14.

Travell JG & Simons DG. Myofascial Pain and Dysfunction:The Trigger Point Manual. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 1993.

Williams, DS, McClay, IS, Hamill, J: Arch structure and injury patterns in runners. Clinical Biomechanics. 2001; 16: 314-347.

Yavuz M, Hetherington VJ, Botek G, Hirschman GB, Bardsley L, Davis BL: Forefoot plantar shear stress distribution in hallux valgus patients. Gait and Posture. 2009; 30(2):257-9.